Stichting DERDE HANDs

 

 

 

 

 

                      

Giften

 

Met meer goederen en giften kan de stichting nog meer doen.

Daarom, als u vindt dat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

... steun dan

 

         Stichting DERDE HANDs

 

                  in haar werk!

 

 

 

U kunt uw giften overmaken op

rekeningnummer NL18INGB0004003371

t.n.v. Stichting Derde Hands, Apeldoorn

 

Stichting Derde Hands is een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

Voor nog meer informatie zie onderstaande links.

 

algemene informatie

financiele informatie

 

(onder bepaalde voorwaarden zijn giften

 aftrekbaar van uw belastbaar inkomen)

                             Stichting Derde Hands, Apeldoorn

                          rekeningnummer NL18INGB0004003371

                        KvK reg.nr. 41.040.817

                      ANBI 8161.31.223

                                                                                                                

                                                                          Kleinschalige materiële hulp aan projecten in de Derde Wereld

     

 

 

 

  •  mensen in derde wereldlanden ook op deze manier

         geholpen moeten worden

  •  directe hulp op aanvraag één van de goede

         manieren is

  •  het een goede zaak is om bruikbare goederen 

         beschikbaar te stellen

  •  vernietiging van nog bruikbare goederen ongewenst

         is...